Selecteer een pagina

Programma
aanbod

De docent vitaal

De docent vitaal

Inspirerende Leergang voor onderwijsprofessionals

De leergang de docent vitaal! is modulair opgebouwd, gespreid over het schooljaar en start met twee opeenvolgende dagen. Verder vindt in de loop van de daaropvolgende maanden twee keer een 1-daags programma plaats. Tussentijds organiseren wij Socratische Supervisie bijeenkomsten. Deze richten zich op individuele groei, intercollegiale inspiratie en het creëren van een eenduidig uitnodigend schoolklimaat voor de leerling. In deze leergang leer je te reflecteren op jezelf en het proces met de leerling. De dagelijkse onderwijssituatie en de eigen casuïstiek nemen een centrale plek in.

Tussen elke module is er ruimte voor uitvoering van praktijkopdrachten. Deze formuleren wij met elkaar, waarmee de aangereikte stof direct geïntegreerd kan worden in het dagelijkse werk. Dit zorgt voor een onmiddellijke en concrete succeservaring bij zowel de leerlingen als de docent.

Onze filosofie is naast oplossingsgericht vooral ontwikkelingsgericht. Met als resultaat het realiseren van doelen en ambities waarbij de leerling het vertrouwen in en de trost op zich/haarzelf versterkt. Wij reiken diverse zeer toegankelijke en gestructureerde ontwikkelings- en gespreksmodellen aan, verrijkt met inzichten uit de positieve psychologie. Trainingsacteurs versterken het realiteits- en intensiteitsgehalte.

Daarmee levert de school een essentiële bijdrage aan het zelfvertrouwen van haar leerlingen. Dat helpt hen om enthousiast en zelfstandig het vervolgonderwijs te betreden én om zich goed binnen de complexe en eisende maatschappelijke context te bewegen. Bij een in-company uitvoering worden door u uitgekozen actuele thema’s en speerpunten onderdeel van de leergang.

Ik heb behoefte aan meer tijd, rust en overzicht, zodat het plezier in mijn werk weer toeneemt.

Ik ben op zoek naar mogelijkheden om mijn vaardigheden verder te ontwikkelen.

Ik wil mij meer focussen op de aansluiting en ontwikkeling van het potentieel bij leerlingen.

 

RESULTAAT

Wat levert deze leergang je op?

1

Versterken van het plezier in het leerproces bij zowel jezelf als de leerling.

4

Een uitnodigende dialoog met leerlingen, waardoor het nemen van verantwoordelijkheid voor de vormgeving aan het eigen leerproces bij hen toeneemt.

2

Differentiëren in de eigen aanpak zodat aansluiting bij het ontwikkelingsniveau van de leerling is gegarandeerd.

5

Respectvolle waardering voor jouw bijdrage aan het leerproces, zowel vanuit jezelf, de leerling, de ouders/verzorgers als de onderwijsinstelling.

3

Het regisseren van succes bij je leerlingen.

6

Het versterken van de relatie tussen de ouders/verzorgers, de leerling en school.

Enkele organisaties die je vooraf zijn gegaan:

Wieger Daalman

In Wieger zie ik een creatief consultant met het lef nieuwe experimenten te doen op het gebied van training, coaching en organisatieontwikkeling. Hij raakt aan en neemt mensen en organisaties mee.

Kamal over Wieger

Kamal Amain

Warme en innemende intellectueel met rijke ervaring op het terrein van advies, leidinggeven en consultancy. Hij heeft een heldere visie op leiderschap en organisatieontwikkeling en is scherp op wat werkt en niet werkt binnen organisaties.

Wieger over Kamal