Selecteer een pagina

Programma
aanbod

Organisatie- en Leiderschapsontwikkeling

De Verbinding

1-daagse Motivatie en executie workshop voor medewerkers en teams

Zeer interactieve workshop met een onontkoombare uitnodiging tot participatie. Het doel van de workshop is gericht op concrete planvorming ter realisatie van de visie. Een garantie dat een ieder het podium betreedt en wordt gehoord in de eigen individuele mening, ideeën en beleving. Verbindend en ontwapenend. Er ontstaat wederzijds begrip en respect voor wat er is. Dit vormt de basis van inspiratie voor het gewenste. In gezamenlijkheid worden prioriteiten overeengekomen en uitgewerkt in concrete plannen en acties die in eigenaarschap worden omarmd door de deelnemers.

Onderlegger van deze workshop is onze overtuiging “er bestaat geen verandering of ontwikkeling richting het gewenste zonder een warm respect voor het bestaande”.

Ik zou graag mijn organisatie wendbaar maken voor de toekomst in een dynamische en complexe omgeving.

Ik heb behoefte aan een geordend inzicht in de activiteiten van mijn organisatie om in de komende periode ons te leiden naar de gewenste uitkomsten.

RESULTAAT

Wat levert deze workshop je op?

1

Verbinden van de medewerkers aan de visie van de organisatie of het organisatieonderdeel.

2

Het verbinden aan een tot leven brengen van de kernwaarden. Medewerkers creëren voor zichzelf een praktisch ontwikkelplan waarin aanwezige talenten beter worden benut en de beoogde ontwikkeling richting kernwaarden concreet en meetbaar wordt overeengekomen (optioneel).

3

Concreet meetbare bijdragen (projecten) in beeld brengen op individueel niveau en op organisatie niveau. Het eigenaarschap hiervan ligt bij de medewerkers.

4

Met behoud van het goede, afscheid nemen van het verleden en het verwelkomen van de toekomst.

Wat onze klanten over ons zeggen

DE VERBINDING

Wieger is een echt mensenmens die altijd met een open uitnodigend vizier communiceert. Hij heeft als consultant/trainer ook in mijn Dura Vermeer en Strukton periode op een zeer persoonlijke en interactieve wijze al onze mensen in de regio getraind. Van MT tot aan onze bouwplaats medewerkers met oog voor humor maar steeds gefocust op het behalen van resultaten. Wieger heeft dit tot onze volle tevredenheid gedaan.

Ton Derks

Algemeen directeur Infrascoop b.v.

Wieger Daalman

In Wieger zie ik een creatief consultant met het lef nieuwe experimenten te doen op het gebied van training, coaching en organisatieontwikkeling. Hij raakt aan en neemt mensen en organisaties mee.

Kamal over Wieger

Kamal Amain

Warme en innemende intellectueel met rijke ervaring op het terrein van advies, leidinggeven en consultancy. Hij heeft een heldere visie op leiderschap en organisatieontwikkeling en is scherp op wat werkt en niet werkt binnen organisaties.

Wieger over Kamal