Selecteer een pagina

Programma
aanbod

Ontwikkelen met Passie en Resultaat

Ontwikkelen met Passie en Resultaat

Programma voor Leiderschap- en organisatieontwikkeling

Leiderschap is het vermogen om enthousiasme op te roepen. Volgers te creëren, geïnspireerd en gerespecteerd. In verbinding mét en verlangend náár het gewenste. Te faciliteren in de implementatie. Onontkoombaar uitnodigend sturend op realisatie. Vanuit kracht, compassie en competentie. Scherp en alert aan de randen van de aanwezige speelruimte, ter verruiming en ontwikkeling van de bestaande comfortzones van de organisatie en haar “meewerkers”. Waarden gestuurd en omgeving gedreven verrassen en presteren!

Ik wil mijn managers enthousiast oplijnen en verbinden als uitnodigende en krachtige onderlegger voor de gewenste organisatieontwikkeling

Ik wil de competenties van mijn managers naar het niveau ontwikkelen waarop zij op authentieke wijze hun omgeving kunnen inspireren en managen.

 

RESULTAAT

Wat mag je verwachten van het proces en na de afronding van het leiderschapsprogramma?

1

Zichtbare groei van de eigen verantwoordelijkheid en implementatiekracht van de managers vertaald in gedragen, concrete projecten en individuele bijdragen.

2

Zowel horizontaal als verticaal een toename in openheid naar elkaar. Er ontstaat inzicht in intenties en onderstromen binnen de organisatie. Dit zorgt voor een groeiend vertrouwen en een steviger verbinding.

3

Meer inhoudelijk bijdragen aan strategische vraagstukken, waardoor de invloed op de implementatieroute van de organisatie toeneemt en de zichtbaarheid van alle managementlagen wordt vergroot.

4

Maatwerk toegespitst op de individuele behoeften van de deelnemers door invloed op de inhoud van het leiderschapstraject (co-creatie).

5

Meer overtuiging om vanuit eigen authentieke kracht en passie zowel binnen als buiten de organisatie “de plek der moeite” te betreden en zodoende de comfortzone te verruimen.

6

Een interactief en actiegericht ontwikkelproces waarin een ieder door passende praktijkopdrachten onontkoombaar wordt uitgenodigd om het aangereikte rechtstreeks in de eigen werkcontext toe te passen.

Wat onze klanten over ons zeggen

Ontwikkelen met passie en resultaat

Wieger is een authentieke persoonlijkheid die in staat is om op respectvolle en betrokken wijze, zowel teams als individuen, mee te nemen in veranderingstrajecten. Vooral focus aanbrengen en de betekenis voor het individu staan centraal bij zijn aanpak. Hij is in staat om beweging te creëren.

Nico Muller

Directeur Bedrijfsvoering Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De wijze waarop Kamal zijn interim functie vervult, zorgt ervoor dat de processen duidelijker en beter georganiseerd worden. Kamal heeft ook ogen en oren voor mensen in de organisatie. Hij legt contact met mensen en onderhoudt ook dit contact. Hiermee creëert hij het gevoel van vertrouwen, verbinding en veiligheid. Een must voor iedere organisatie.

Mary Floor Bakker

Procescoordinator Dienst Belastingen

Gedreven, met humor en taalacrobatiek een inspirator voor groepen, die hoe rumoerig ook, snel aan zijn lippen hangen voor hun eigen ontdekkingsreis. Wieger inspireert, faciliteert en kanaliseert groepen en individuen naar ontwikkeling. Zowel persoonlijke als organisatiegerichte. Een feest om mee, voor en door te werken.

Jan M. de Geus

Senior Consultant, Actior Management Consultants

Wieger Daalman

In Wieger zie ik een creatief consultant met het lef nieuwe experimenten te doen op het gebied van training, coaching en organisatieontwikkeling. Hij raakt aan en neemt mensen en organisaties mee.

Kamal over Wieger

Kamal Amain

Warme en innemende intellectueel met rijke ervaring op het terrein van advies, leidinggeven en consultancy. Hij heeft een heldere visie op leiderschap en organisatieontwikkeling en is scherp op wat werkt en niet werkt binnen organisaties.

Wieger over Kamal