Selecteer een pagina

Over
ons

Organisatie- en Leiderschapsontwikkeling

Mogen wij ons even voorstellen?
Wij, Wieger en Kamal, betreden al decennia lang als bevlogen en resultaat georiënteerde consultants en veranderkundigen speelvelden van zowel multinationale ondernemingen als in de Groot- en Klein zakelijke markt. Ook binnen het publiek domein is onze ervaring divers en breed. Organisatieontwikkeling is onze kernactiviteit. Onze bijdrage creëert passie en energie! Zowel bij onze opdrachtgevers als bij onszelf!

Waar kunnen wij je mee helpen?
Met vele vragen kun je bij ons terecht. De onderliggende behoefte en resultaten openbaren zich tijdens onze kennismaking waarin we deze vragen verdiepen. In aansluiting hierop bieden wij je, naast onszelf, een divers en breed potentieel van deskundigen. Uit zowel de wetenschappelijke kringen als praktijkgerichte omgevingen. Consultants, Trainers, Interim managers, Projectleiders, Executive & Boardroom coaches, Trainingsacteurs, etc. Dit netwerk wordt zo nodig benut bij het vormgeven aan ons aanbod. Uiteraard sluiten wij hierbij aan op jouw wensen en vragen.

Werkwijze

  • Is zakelijk, leidt naar gewenste, geborgde resultaten en creëert duurzaamheid in jouw organisatie en in onze relaties.
  • Kent als basis een warm respect voor het bestaande en motivatie en inspiratie voor het gewenste.
  • Biedt een onontkoombaar uitnodigend, speels appel op verantwoorde en serieuze participatie door een ieder.
  • Humor, flexibiliteit en diversiteit creëert de luchtigheid voor een proces van creatie.
  • Confrontatie, vasthoudendheid en doortastendheid geeft garanties dat de hete brei niet uit de weg wordt gegaan. De werkelijke vraagstukken aan bod komen en eventueel bestaande weerstanden worden doorbroken.
  • Is aansprekend en enthousiasmeert de deelnemers in het nemen van eigenaarschap en aanspreekbaar zijn op expliciete onderdelen binnen de eigen invloedssfeer.
  • Besteedt aandacht aan de “ontwikkelomgeving” en ontwikkelt en/of herschikt daar waar nodig leiderschapscapaciteit om het gewenste transitieproces maximaal te versterken.

Wieger Daalman

Executive partner

Verfrissend warm! Open, uitnodigend uitdagend, verbindend. Respectvol, gefocust en betrokken. Bevlogen creator van enthousiasme en verantwoordelijkheid voor “verandering” als basis voor (organisatie)ontwikkeling. Diverse (leidinggevende) functies in het commerciële-, het HRM- en consultancy werkveld. Inmiddels sinds 1991 zelfstandig.

Mijn fascinatie in het werken met mensen en organisaties is om deze verandering ofwel “ont” wikkeling samen te identificeren en vorm te geven. Zo nodig te ondersteunen bij het wegnemen van de “wikkels” waarin zij soms verstrikt en “ingewikkeld” zijn geraakt. En uiteindelijk datgene te mogen raken waar drijfveren en passie hun plek vinden en waar ook enthousiasme en inspiratie hun oorsprong kennen. Om van daaruit een hernieuwde verbinding aan te gaan bij het realiseren van een opbrengstgerichte bijdrage. Concreet, meetbaar en gewenst. Zowel op persoonlijk niveau als op het niveau van de organisatie. Zodat het begrip “veranderen” niet wordt gepercipieerd als “ver” en “anderen” maar zijn fundament (her)vindt binnen het domein “dichtbij en ik”!

Wieger Daalman

Verfrissend warm

Open, uitnodigend uitdagend, verbindend. Respectvol, gefocust en betrokken. Bevlogen creator van enthousiasme en verantwoordelijkheid voor “verandering” als basis voor (organisatie)ontwikkeling. Diverse (leidinggevende) functies in het commerciële-, het HRM- en consultancy werkveld. Inmiddels sinds 1991 zelfstandig.

Mijn fascinatie in het werken met mensen en organisaties is om deze verandering ofwel “ont” wikkeling samen te identificeren en vorm te geven. Zo nodig te ondersteunen bij het wegnemen van de “wikkels” waarin zij soms verstrikt en “ingewikkeld” zijn geraakt. En uiteindelijk datgene te mogen raken waar drijfveren en passie hun plek vinden en waar ook enthousiasme en inspiratie hun oorsprong kennen. Om van daaruit een hernieuwde verbinding aan te gaan bij het realiseren van een opbrengstgerichte bijdrage. Concreet, meetbaar en gewenst. Zowel op persoonlijk niveau als op het niveau van de organisatie. Zodat het begrip “veranderen” niet wordt gepercipieerd als “ver” en “anderen” maar zijn fundament (her)vindt binnen het domein “dichtbij en ik”!

Van harte uitgenodigd
Wieger

Kamal Amain

executive partner

Als veranderkundige, executive coach en interim leidinggevende heb ik zowel kennis als jarenlange ervaring op het gebied van organisatieverandering. Ik begrijp dan ook waar leiders en medewerkers in organisaties mee worden geconfronteerd.

Mijn ervaring met het opzetten van leiderschapsprogramma’s en het geven van training aan leidinggevenden, teams en afdelingen is zeer ruim. Naast mijn praktijkervaringen als veranderkundige begeef ik mij ook in de wetenschap. Mijn huidige wetenschappelijk onderzoek op de Vrije Universiteit Amsterdam kent als onderwerp: “de effectiviteit van leiderschap in veranderingsprocessen en organisatieontwikkeling.” Uiteraard vormen hierbij mijn onderzoeksresultaten een zeer waardevolle input voor mijn huidige rol. Vanuit innerlijke rust neem ik managers en leiders mee om samen hun authentieke werkelijkheid te doorlichten en hun eigen inspiratie, passie en lef te verbinden aan het toekomstige functioneren. Vanuit D&A ben ik alleen betrokken bij het programma leiderschap.

Van harte uitgenodigd
Kamal

Enkele organisaties die je vooraf zijn gegaan: