Manual Workshop Verbonden Veranderen

Toepassing van dit manual ontsluit volledig de eenvoud in het proces van organisatieontwikkeling.

Als facilitator van deze workshop biedt het je op overzichtelijke wijze de route waarlangs de workshop en de weg ernaartoe verloopt. Inclusief voorbereiding, positionering management, logistiek etc.

Je hoeft uitsluitend de beschrijving te volgen en het resultaat is een volledig door de betrokkenen vormgegeven implementatieproces. De marsroute voor het vormgeven aan de gewenste ontwikkeling van de organisatie of het team.

Vanuit enthousiast persoonlijk leiderschap, vertaald in ieders vingerafdruk. Waarmee concrete onderdelen worden gemarkeerd en individueel opgeëist. In verbinding met elkaar, waardoor de synergie haar werk kan doen.

Leiding en staforganisatie in positie gebracht. Geborgd en vergezeld van suggesties voor de vormgeving aan succesviering.

Vanaf: 500,00 ex. BTW / maand voor 6 maanden

Wissen

Beschrijving

Honderden medewerkers en hun leidinggevenden hebben hiervan al kunnen profiteren! Waarvan 20% aangeeft dat, om dit resultaat te bereiken via het reguliere overleg, zeker een jaar nodig te hebben. 80% vraagt zich af of dit ooit in deze vorm door hen bereikt had kunnen worden.

Het proces van de workshop verloopt zodanig dat gegarandeerd:

 • Iedereen participeert (podium)
 • De inhoudelijke regie volledig in handen is van de deelnemers
 • Ieders persoonlijke ergernissen worden verwerkt
 • De échte gesprekken worden gevoerd
 • De onderstroom het daglicht ziet
 • Er een enorme toename van onderling begrip en respect ontstaat
 • Medewerkers zich enorm gewaardeerd voelen

 

De resultaten na afloop van de workshop zijn:

 • Een toekomstvisie met een enorme aantrekkingskracht
 • Laaghangend fruit levert onmiddellijk de eerste resultaten op
 • Prioriteiten zijn overeengekomen. In actie, tijd en enthousiast eigenaarschap weggezet
 • Gemeenschappelijke trots op het bereikte resultaat!

Extra informatie

Betalingstermijn

in één keer, in 4 termijnen, in 6 termijnen