Selecteer een pagina

Programma
aanbod

Organisatie- en Leiderschapsontwikkeling

D&A biedt diverse activiteiten en programma’s voor het ontwikkelen van organisaties en hun medewerkers. Het ontwikkelen van leiderschap en veranderkracht staat hierin centraal. Evenals het creëren van enthousiasme en verantwoordelijkheid bij medewerkers voor hun bijdrage aan de door de organisatie gewenste resultaten.

Onze programma’s zijn maatwerk. Uitzondering hierop vormen onze succesvolle programma’s binnen het onderwijs. Zoals bijvoorbeeld de leergang de docent vitaal. In enkele jaren hebben wij al 450 docenten uit het voorgezet onderwijs mogen feliciteren met het behalen van het certificaat.

Activiteiten
Vormgeving aan, inrichten en implementatie van:

  • Leiderschapsprogramma’s
  • Organisatieontwikkelingsprogramma´s
  • Motivatie en executieworkshops
  • Ontwikkelen en verbinden van teams
  • Cultuurintegratie- en of cultuurontwikkelingsprogramma´s
  • Competentie management
  • Executive & boardroom coaching
  • Coachen van leidinggevenden en medewerkers
  • Inspirerende lezingen en gastcolleges over leiderschap
  • Leergang de docent vitaal

Hieronder tref je enkele voorbeelden aan.

Ontwikkelen met Passie en Resultaat

Programma voor Leiderschap- en organisatieontwikkeling

Hét vraagstuk voor vele organisaties blijft nog steeds: Implementatie en executie van de door organisatie gecreëerde Visie en bijbehorende Strategische keuzes. Het realisatieproces is uiteraard allesbepalend voor het succes van de gewenste ontwikkeling van de organisatie. Voor de leidinggevenden is hierbinnen een stimulerende functie weggelegd. Resultaatgericht en gepassioneerd!

Ontwikkelen met Passie en Resultaat

Programma voor Leiderschap- en organisatieontwikkeling

Hét vraagstuk voor vele organisaties blijft nog steeds: Implementatie en executie van de door organisatie gecreëerde Visie en bijbehorende Strategische keuzes. Het realisatieproces is uiteraard allesbepalend voor het succes van de gewenste ontwikkeling van de organisatie. Voor de leidinggevenden is hierbinnen een stimulerende functie weggelegd. Resultaatgericht en gepassioneerd!

Succesvol samenwerken

Als het smeedwerk kwaliteit kent, kan er snel geschakeld worden

Waar zou jouw organisatie staan zonder de inzet van persoonlijke competenties en deskundigheid van de medewerkers? Mensen die enerzijds zelfstandig moeten opereren en anderzijds als lid van een team worden uitgenodigd om samen te werken. Veelal in een omgeving waarin de complexiteit toeneemt en de beschikbare tijd om resultaten te bereiken afneemt. Dit vraagt om synergie. Het benutten van de diversiteit aan kwaliteiten en talenten verenigd in een team. Een goede opstelling, met respect voor de verschillen. Waarin het anders zijn van de ander als welkome aanvulling wordt gezien binnen het geheel.

De Verbinding

1-daagse Motivatie en executie workshop voor medewerkers en teams

Een bruisende workshop waarbij creërende energie vrijkomt voor realisatie van de visie.
Resultaten van deze workshop zijn onder andere een door betrokken medewerkers samengesteld en op enthousiaste wijze gedragen implementatieplan ter realisatie van deze visie. Individuele bijdragen en concrete projecten worden zichtbaar. Eventueel bij medewerkers bestaande belemmeringen of weerstand worden blootgelegd, (ritueel) verwerkt en omgezet in praktische oplossingen.

Noot D&A: Zéér aan te bevelen! Zowel in het publieke als het commerciële domein! Interesse?

De Verbinding

1-daagse Motivatie en executie workshop voor medewerkers en teams

Een bruisende workshop waarbij creërende energie vrijkomt voor realisatie van de visie.
Resultaten van deze workshop zijn onder andere een door betrokken medewerkers samengesteld en op enthousiaste wijze gedragen implementatieplan ter realisatie van deze visie. Individuele bijdragen en concrete projecten worden zichtbaar. Eventueel bij medewerkers bestaande belemmeringen of weerstand worden blootgelegd, (ritueel) verwerkt en omgezet in praktische oplossingen.

Noot D&A: Zéér aan te bevelen! Zowel in het publieke als het commerciële domein! Interesse?

De docent vitaal

Inspirerende Leergang voor onderwijsprofessionals

Het is onze ambitie om docenten in het voortgezet onderwijs te ondersteunen in hun geëngageerdheid om de leerlingen, vanaf de aanvang van hun schoolloopbaan, op inspirerende wijze te begeleiden in hun ontwikkeling naar zelfbewustzijn en zelfverantwoordelijkheid. Zodat zij geleidelijk steeds meer in staat zijn inhoud en vorm te geven aan het eigen leerproces. Het effect voor de docent is verhoogde vitaliteit, om binnen de hectische onderwijspraktijk blijvend succesvol te presteren!

Resultaatgedreven Authentiek Leiderschap

Authentiek in resultaten.
Een 6-daagse exercitie.

Noordoost Spanje is de locatie. Weg van de dagelijkse hectiek. Het ontvouwen van je meest authentieke kwaliteiten. De koppeling aan de opdracht die je hebt en de resultaten die van je verwacht worden. Bestaand of wellicht nieuw te formuleren. Je keert huiswaarts met een concreet implementatieplan. Gericht op ontwikkeling. Zowel van het organisatieonderdeel waarvoor je verantwoordelijkheid draagt als van jezelf!

Enkele organisaties die je vooraf zijn gegaan: