Selecteer een pagina

Begripvol
andersdenkend

Organisatie- en Leiderschapsontwikkeling

D&A Algemeen

Wat je van ons mag verwachten

1

Mensen en organisaties versterken in de essentie: waar zijn wij van en waarom? Wat willen wij bereiken?

2

Mensen en organisaties helpen ontwikkelen/transformeren. Het concreet en overzichtelijk inrichten van het ontwikkelproces. Zichtbaar eigenaarschap. Focus en energie in balans brengen waardoor zowel medewerkers als managers werk leveren met kwaliteit.

3

Uitdagen en uitnodigen op intensivering en ontwikkeling van gewenste kernwaarden en voorwaardelijke competenties. Waardoor het verschil kan worden gemaakt in een concurrerende omgeving.

Ontwikkelen met passie en resultaat

Programma voor Leiderschap- en organisatieontwikkeling

1

Zichtbare groei van de eigen verantwoordelijkheid en implementatiekracht van de managers vertaald in gedragen, concrete projecten en individuele bijdragen.

2

Zowel horizontaal als verticaal een toename in openheid naar elkaar. Er ontstaat inzicht in intenties en onderstromen binnen de organisatie. Dit zorgt voor een groeiend vertrouwen en een steviger verbinding.

3

Meer inhoudelijk bijdragen aan strategische vraagstukken, waardoor de invloed op de implementatieroute van de organisatie toeneemt en de zichtbaarheid van alle managementlagen wordt vergroot.

4

Maatwerk toegespitst op de individuele behoeften van de deelnemers door invloed op de inhoud van het leiderschapstraject (co-creatie).

5

Meer overtuiging om vanuit eigen authentieke kracht en passie zowel binnen als buiten de organisatie “de plek der moeite” te betreden en zodoende de comfortzone te verruimen.

6

Een interactief en actiegericht ontwikkelproces waarin een ieder door passende praktijkopdrachten onontkoombaar wordt uitgenodigd om het aangereikte rechtstreeks in de eigen werkcontext toe te passen.

Succesvol samenwerken

Als het smeedwerk hecht is, kan er snel geschakeld worden

1

Onze marsroute is helder. Gedragen verankerd en geborgd in een teamplan. Ieder weet wat hem wanneer en hoe te doen staat.

2

We herkennen elkaar in onze “glimmende voorkant” én in de prijs die we hiervoor betalen. Onze verschillen zijn gewenst en gerespecteerd.

3

Fricties zijn verdwenen en omgezet in een respectvolle glimlach. We inspireren elkaar en tillen het team naar een hoger plan.

De Verbinding

1-daagse motivatie en executie workshop voor medewerkers en teams

1

Verbinden van de medewerkers aan de visie van de organisatie of het organisatieonderdeel.

2

Het verbinden aan een tot leven brengen van de kernwaarden. Medewerkers creëren voor zichzelf een praktisch ontwikkelplan waarin aanwezige talenten beter worden benut en de beoogde ontwikkeling richting kernwaarden concreet en meetbaar wordt overeengekomen.

3

Concrete meetbare bijdragen (projecten) in beeld brengen op individueel niveau en op organisatie niveau. Het eigenaarschap hiervan ligt bij de medewerkers.

4

Met behoud van het goede, afscheid nemen van het verleden en het verwelkomen van de toekomst.

De docent vitaal

Inspirerende Leergang voor onderwijsprofessionals

1

Versterken van het plezier in het leerproces bij zowel jezelf als de leerling.

2

Differentiëren in de eigen aanpak zodat aansluiting bij het ontwikkelingsniveau van de leerling is gegarandeerd.

3

Het regisseren van succes bij je leerlingen.

4

Een uitnodigende dialoog met leerlingen, waardoor het nemen van verantwoordelijkheid voor de vormgeving aan het eigen leerproces bij hen toeneemt.

5

Respectvolle waardering voor jouw bijdrage aan het leerproces, zowel vanuit jezelf, de leerling, de ouders/verzorgers als de onderwijsinstelling.

6

Het versterken van de relatie tussen de ouders/verzorgers, de leerling en school.

Enkele organisaties die je vooraf zijn gegaan: