Selecteer een pagina

Programma
aanbod

Succesvol samenwerken

Succesvol samenwerken

Als het smeedwerk kwaliteit kent, kan er snel geschakeld worden

Teamontwikkeling en resultaatgericht samenwerken. Vele organisaties zijn zich bewust van de kracht van effectief functionerende teams. De vraag is echter hoe je zo’n team samen stelt en hoe je de relaties tussen de teamleden kunt managen.

Onzichtbare intenties, onderstromen en persoonlijkheid vormen de basis voor de reflexen van waaruit teamleden functioneren binnen de samenwerking. Als je even niet oplet en hartgrondig jezelf bent, ontstaat de creatieve geest, de stugge planner, de detaillist, de ongrijpbare, het “de zaak voor alles” type, de allesbepalende. Je komt ze in elke organisatie tegen. Elk voor zich kunnen ze de mensen, waarmee ze werken, gek maken. Maar in de juiste combinatie bij elkaar gezet, vormen zij vaak een uitstekend team.

Het benutten van deze complementaire kwaliteiten creëert synergie en versnelling richting de beoogde resultaten!

Het (management)team kent fricties. Er ontstaan regelmatig inefficiënte discussies. Ik zou graag het respect naar elkaar laten toenemen en de in potentie aanwezige synergie zien groeien.

Ik heb behoefte aan een concreet actieplan gericht op de middellange termijndoelstellingen (1 tot 2 jaar) van het team waarbinnen de aanwezige kwaliteiten maximaal worden benut.

 

Wij zijn een startend (management)team. Er is behoefte aan inzicht in onze kwaliteiten en valkuilen. Elkaars kwaliteiten maximaal benutten. Realistisch eigenaarschap creëren en het enthousiasme voor verbinding verankeren.

 

 

RESULTAAT

Wat levert dit programma je op?

1

Onze marsroute is helder. Gedragen verankerd en geborgd in een teamplan. Ieder weet wat hem wanneer en hoe te doen staat.

2

We herkennen elkaar in onze “glimmende voorkant” én in de prijs die we hiervoor betalen. Onze verschillen zijn gewenst en gerespecteerd.

3

Fricties zijn verdwenen en omgezet in een respectvolle glimlach. We inspireren elkaar en tillen het team naar een hoger plan.

Wieger Daalman

In Wieger zie ik een creatief consultant met het lef nieuwe experimenten te doen op het gebied van training, coaching en organisatieontwikkeling. Hij raakt aan en neemt mensen en organisaties mee.

Kamal over Wieger

Kamal Amain

Warme en innemende intellectueel met rijke ervaring op het terrein van advies, leidinggeven en consultancy. Hij heeft een heldere visie op leiderschap en organisatieontwikkeling en is scherp op wat werkt en niet werkt binnen organisaties.

Wieger over Kamal