Selecteer een pagina

Onze
visie

Organisatie- en Leiderschapsontwikkeling

D&A gelooft in het creëren van organisaties waarbinnen vanuit inspirerend leiderschap en respect voor het bestaande het aanwezige talent wordt gemobiliseerd voor het gewenste. Waarbij enthousiasme en verantwoordelijkheid de basis vormen voor iedere medewerker om in gezamenlijkheid en verbinding de toekomst van de organisatie vorm te geven

Missie
Wij zien organisaties als een levend geheel, met eigen codes en instructies die de basis vormen voor articulatie en verbinding. Deze codes en instructies vormen de bouwstenen van de uniciteit van elke organisatie en bepalen ook de structuur van het DNA van elke organisatie. Het is onze passie dit DNA op uitnodigende wijze te ontsluiten. Onderliggende kwaliteiten en potentieel te versterken en te verbinden aan de gewenste resultaten.

Onontkoombaar
Uitnodigend

Een organisatie is in beweging en heeft tot doel het realiseren van de geformuleerde visie en de onderliggende strategische keuzes. Zo ook jouw organisatie. Als leidinggevende lever je een bijdrage aan deze keuzes. Ook wordt van jou verwacht dat je succesvol bent in het creëren van tactische plannen en deze om te zetten in operationele resultaten!

Een bekend gegeven. Dit vraagt om een inspirerende oriëntatie op ontwikkelen ofwel “veranderen” zodat het noodzakelijke ontwikkelingsproces ontstaat. Waarbij de gewenste verandering niet wordt vertaald als “ver”en “anderen”, en om die reden als vrijwel onmogelijke taak op het bord van jou als leidinggevende belandt. Jouw uitdaging is om een onontkoombare uitnodiging te creëren voor je medewerkers. Zodat er bij hen de enthousiaste en concrete bijdrage ontstaat vanuit het domein “ik”en “dichtbij”.

Het ontsluiten van dit krachtige “veranderpotentieel” doet een appel op jou als leider om het vermogen van jouw medewerkers en jezelf te “ont” wikkelen. Letterlijk wikkels weg te nemen en contact te maken met het aanwezige, het authentieke. Vanuit respect voor het bestaande, voor wat IS.

Om van daaruit enthousiasme en verantwoordelijkheid te ontsluiten voor het gewenste. En hierbij beroep te doen op de intrinsieke motivatie en de verandercapaciteiten binnen je organisatie. Spreekt dit je aan? Dan nodigen we je graag uit met ons in gesprek te gaan.

Wieger Daalman

In Wieger zie ik een creatief consultant met het lef nieuwe experimenten te doen op het gebied van training, coaching en organisatieontwikkeling. Hij raakt aan en neemt mensen en organisaties mee.

KAMAL OVER WIEGER

Kamal Amain

Warme en innemende intellectueel met rijke ervaring op het terrein van advies, leidinggeven en consultancy. Hij heeft een heldere visie op leiderschap en organisatieontwikkeling en is scherp op wat werkt en niet werkt binnen organisatiës.

Wieger over Kamal

Enkele organisaties die je vooraf zijn gegaan: